Energisparetilskud – der er penge at spare!

Med et energisparetilskud fra SEAS-NVE bliver det billigere at lave energiforbedringer.

Hvad kan du få tilskud til?

Du kan få et energisparetilskud fra SEAS-NVE, når du laver bestemte typer af energiforbedringer på din bolig – heriblandt installation af luft/luft varmepumpe fra Fujitsu.

Skal du i gang med energiforbedringer, er det en god idé at kontakte en af vores samarbejdspartnere. Forhandlere/medlemmer af disse brancher kan indberette besparelser, der er opnået ved energiforbedringer i din bolig og give dig et energisparetilskud fra SEAS-NVE. Du kan for eksempel få et tilskud til isolering, installering af naturgasfyr, kondenserende oliefyr, varmepumper og solvarmeanlæg.

Hvor stort er tilskuddet

Energisparetilskuddets størrelse afhænger af hvor meget energi, der kan spares. Tilskuddet udregnes efter Energistyrelsens standardværdier. Som et eksempel gives der tilskud på helt op til 4.600 kroner ved installering af luft til luft varmepumpe afhængig af, om den bliver installeret i en helårsbolig eller et fritidshus.

Energisparetilskuddet ydes til energirenoveringer og til nybyggeri, når den ny bygning har et lavere energiforbrug end de gældende krav i Bygningsreglementet eller lokalplaner. Energisparetilskuddet udregnes ud fra forskellen mellem de gældende krav og det beregnede energiforbrug i den nye bygning. Der ydes kun energisparetilskud til projekter, der endnu ikke er udført. Der ydes ikke tilskud til almindelig vedligeholdelse.

Sådan får du tilskud til dine energiforbedringer

– Få et tilbud hos en af vores samarbejdspartnere, som oplyser hvor meget du kan få i tilskud

– Tilbud og faktura skal indeholde alle leverancer og materialer, der indgår i energiforbedringen samt energisparetilskuddets størrelse

– Accepter at SEAS-NVE indberetter din energibesparelse til Energistyrelsen

– Få udført energiforbedringen

– Samarbejdspartneren indberetter energibesparelsen på Energispareportalen

– Samarbejdspartneren sender en faktura fratrukket energisparetilskud

– Energisparetilskuddet fremgår af fakturaen

– Der kan ikke ydes energisparetilskud til energiforbedringsprojekter, hvor energibesparelserne samlet er under 500 kWh.

– Husk, at når du har modtaget tilskuddet, kan du ikke overdrage retten til energibesparelsen til et andet energiselskab

Tilbage