Hvordan virker en varmepumpe?

varmepumpe

En varmepumpe anvendes til at pumpe/hente varme fra et lavere til et højere temperaturniveau.

En varmepumpe består i grundprincippet af 4 komponenter: kompressor, kondensator, ventil og fordamper.

Processen foregår ved 2 forskellige tryk, fordampertrykket og kondenseringstrykket. Ved det lave trykniveau (lav temperatur) optages varme, ved at kølemidlet fordamper og optager varme.

Herefter komprimeres det fordampede kølemiddel til det høje trykniveau. Det komprimerede kølemiddel er nu en varm gas der føres til en kondensator, hvor det kondenseres ved bortførsel af varme ved en højere temperatur end da det fordampede. Det er varmen fra kondenseringen, der anvendes til opvarmning i en varmepumpe. Efter at kølemidlet er kondenseret, drøvles det (ensbetydende med et tryk og et temperaturfald) gennem en ventil ned til fordampertrykket, hvor det fordampes på ny ved optagelse af varme.

Til at drive processen bruges energi til kompressoren. Hvor meget energi, der bruges, afhænger primært af de temperaturniveauer, der ønskes ved opvarmningen og kølingen. Ønskes en højere temperatur til opvarmning kræves et højere kondenseringstryk, at komprimere gassen yderligere koster mere energi til kompressoren.

Det anvendte kølemiddel og anlægsbestykningen har dog også betydning for effektiviteten af processen.

Varmepumpens virkningsgrad (COP) :

Varmepumper bliver kategoriseret med en COP-værdi(Coefficience Of Performance). COP viser, hvor meget energi varmepumpen producerer i forhold til, hvad tilføres. Hvis en varmepumpe har COP 3-værdien, betyder det altså, at den leverer tre gange så meget energi, som den tilføres. COP-værdien er dog ikke ensbetydende med, hvor god din varmepumpe er. Den er nemlig udregnet ved én specifik driftstilstand, men en varmepumpe arbejder forskelligt alt efter, om det for eksempel er vinter eller sommer. Derfor er det en god idé at finde frem til varmepumpens årsvirkningsgrad, som er en værdi, der angiver, hvor meget energi, varmepumpen producerer over et helt år i forhold til, hvad den bliver tilført.

Varmepumpens årsvirkningsgrad (SCOP) :

SCOP-værdien angiver varmepumpens effektivitet set henover et helt år. SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance) beskriver den gennemsnitlige årseffektivitet gennem et år. SCOP er således et udtryk for, hvor effektiv en varmepumpe vil være ved et givent varmebehov. SCOP-værdien vil derfor give en bedre forståelse af, hvor effektiv varmepumpen i virkeligheden er i årets løb.