Her er det nye håndværkerfradrag for 2018 og frem

Et flertal i Folketinget har gjort BoligJobordningen permanent fra 2018 og frem. Ordningen giver dig mulighed for at få fradrag for bl.a. håndværksydelser og – som noget nyt – installation af tyverialarm. Se her, hvad du kan få fradrag for.

Der er stadig tilskud til varmepumper.

Med finanslovsaftalen for 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er BoligJobordningen gjort permanent. Det sker for at ”lette hverdagen for familierne og reducere omfanget af sort arbejde”.

Forslaget om at gøre håndværkerfradraget permanent blev vedtaget efter 3. behandling i Folketinget den 26. april 2018.

SKAT oplyser til Bolius, at håndværkerfradraget er vedtaget med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at du kan indberette fradragsberettiget arbejde udført i hele 2018.

Få servicefradrag og fradrag for håndværkerydelser

Med håndværkerfradraget, som det ser ud fra 2018 og frem, glider en række tidligere fradragsberettigede ydelser ud af ordningen.

Som noget nyt kan du få fradrag for installation af tyverialarm.

Du kan fortsat få fradrag for to slags ydelser:

  1. Et fradrag på 12.000 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til håndværksydelser til udvalgte energiforbedringer og/eller klimatilpasning.
  2. Et fradrag på 6.000 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til serviceydelser – fx rengøring, børnepasning og havearbejde.

I alt kan der altså fradrages 18.000 kr. pr. person pr. år.

Vær opmærksom på, at det kun er arbejdslønnen, du kan få fradrag for.

Læs hele artiklen her: https://www.bolius.dk/her-er-det-nye-haandvaerkerfradrag-for-2018-og-frem-28556/  eller http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234759

Tilbage