Miljøbevidst

Vi har alle et ansvar for vores miljø! Klima Kontrol er derfor en miljøbevidst virksomhed, der gør mere end bare at tænke på problemet. Vi bidrager aktivt til en bæredygtig udvikling ved at mindske energiforbrug og spild. Det gælder i vores egen virksomhed, ligesom vi efterspørger miljøvenlige produkter og serviceydelser fra leverandører.

Klima Kontrol ønsker at fremme en bæredygtig udvikling ved at tage hensyn til miljøet i virksomhedens drift, forretning og i den viden, vi giver videre til andre.

Klima Kontrol ønsker at medvirke til at løse klimaproblemerne ved at reducere klimapåvirkningen fra egen drift. Derfor har vi fokus på at reducere virksomhedens ressourceforbrug, herunder energi, transport og papir, og dermed også på at reducere udledningen af drivhusgasser.

I vores daglige drift sørger vi for, at forbruget af el, vand og varme nedsættes. Derudover tilrettelægger vi forbruget af f.eks. papir, inventar og kemikalier, så det giver mindst mulig miljøpåvirkning. Vi gør også en aktiv indsats for at minimere vores affaldsmængde og sørger for, at det uundgåelige affald sorteres til genbrug, så det ikke påvirker vores miljø.

– Alle varmepumper hos Klima Kontrol er energiklasse A –